Om oss

Välkommen till en sida som ska fokusera på juridik. Vi som arbetar med den här sidan är advokater och jurister med lång vana av juridikens alla områden och grenar. Vi vill dela den kunskapen och förklara hur olika saker hänger ihop.

För många är juridik ett område som lätt blir luddigt. Man vill veta mer, men man förstår inte vad som åsyftas och vad som egentligen menas med alla paragrafer och alla texter. Att läsa lagboken som novis är obegripligt för många: språket är knastertorrt, orden svåra och tempot är stelt. Vi vill göra detta lite enklare. Genom en annan ton och genom att använda mer vardagligt språk och vanliga uttryck så tror vi att vi på ett bättre sätt kan göra juridiska spörsmål enklare att förstå.

Vad vill du veta om juridik och om exempelvis brottslighet? Vi ska försöka visa upp hur brottsligheten i Sverige ser ut och vilka brott som ökar, vilka som sjunker och vilka som ligger kvar på ungefär samma nivå. Vilka straff kan man dömas till och hur ser det egentligen ut med den omtalade ungdomsrabatten? Vi ska titta närmare på detta.

Vi ska även visa på vikten av rätt försvar. Att ha en advokat eller en jurist vid sin sida i samband med att en tvist eller vid misstanke om ett brott gör skillnad. Stor sådan. Utöver att man får en större chans att vinna målet – genom sakkunskapen och advokatens skicklighet – så får man även en axel att luta sig mot. Att vara ensam i en process kan vara svårt att hantera och sett ur det perspektivet så blir stödet från advokaten/juristen oerhört viktigt. Inte minst då det handlar om tvister inom familjerätt. Vi hoppas kunna göra juridiken lite lättare att förstå och visa upp den på ett sätt som tilltalar alla. Välkommen.