Konkursansökan som sista utväg 

En företagare som tror på sin idé vill mycket ogärna ge upp, även om lönsamheten sviktar en längre tid. När pengarna är slut överväger man en konkursansökan. 

Kanske väntar man för länge med att söka juridisk hjälp. Man hoppas att man får nya kunder på ett mirakulöst sätt, och kanske satsar man på marknadsföring på nätet. Märker man att företaget går dåligt är det bra att prata med en jurist i förebyggande syfte. Ibland får man tips som gör att man undviker en konkursansökan

En nystartad företagare har stor entusiasm för projektet men kanske inte så stor vana vid affärer. Det är lätt att köpa på sig för mycket och skuldsätta sig innan man hinner få in tillräckligt med likvida medel. Nyckeln till framgång kan vara att börja i liten skala, med begagnad bil och annan utrustning. 

Försöka undvika konkursansökan 

Kanske kan man förhandla med banken om lån eller utökad kredit, om man tror att företaget kommer att bli lönsamt. Man låter inte förfallna fakturor ligga obetalda. Man kontaktar då sina fordringsägare och förhandlar aktivt om en avbetalningsplan och försöker få leverantörer att inte debitera dröjsmålsränta. 

En konkursansökan till tingsrätten leder till att de utser en jurist som konkursförvaltare, som sedan säljer företagets tillgångar för att få in pengar. Kanske är det en bra idé att ägaren direkt gör det själv istället, till så högt pris som möjligt, så att företaget slipper hamna på obestånd. En jurist kan ha många förslag till hur man undviker att behöva göra en konkursansökan.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Ta emot rådgivning om varumärkesrätt

Riskera inte att din idé kopieras av andra, utan ta reda på vad lagen säger genom att kontakta en jurist.  Du får då nödvändig rådgivning om varumärkesrätt.

I värsta fall blir produkter piratkopierade och tillverkade i ett sämre material. Tillåt inte någon att beröva dig försäljning och inkomster, utan värna om din upphovsrätt. Det kan ske genom varumärkesskydd, patent och liknande. 

Ser man upp när det gäller ensamrätt till ett produktnamn eller en viss uppfinning, kan man ofta få rätt i domstol och det kan utkrävas rejäla skadestånd för den som stjäl andras idéer. Har du skrivit en bok är det inte tillåtet att handskas med det materialet utan din tillåtelse. 

Viktigt med rådgivning om varumärkesrätt 

Det kan behövas rådgivning om varumärkesrätt när det exempelvis gäller mönster på stickade tröjor. Den som har gjort designen har rätt till materialet, och mönstret får inte spridas eller vidaresäljas hur som helst. Lägger du ner mycket jobb och ansträngning, ska du också ha glädje av framgången och få erkännande för din kreativitet.

Det finns kända sagofigurer som kan vara virkade eller stickade, och i allmänhet krävs det alltså tillstånd för att få marknadsföra dem. En upphovsperson vill inte heller ha sin uppfinning förvanskad, något som skulle kunna ge produkten dåligt rykte. 

Rådgivning om varumärkesrätt ges av jurist 

En jurist som är expert på upphovsrättsliga regler ger gärna rådgivning inom varumärkesrätt så att du kan skydda din produkt eller varumärke. Kontakta helst juristen så fort som möjligt, innan boken, filmen eller produkten har kommit ut på marknaden. 

Det krävs tillstånd för att framföra andras musik offentligt. Detta gäller även i liten skala, som exempelvis när en kyrka ska hålla en konsert med ett särskilt verk. Det kan finnas upphovsrättsliga stadgar för exakt hur många musiker som får framföra verket och vilken sammansättning orkestern då ska ha.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Punkter som kan förhindra en entreprenadtvist 

Det förebyggande arbetet ska aldrig underskattas. Genom att vara grundlig, noggrann och genom att planera för eventuella missöden så kan man också undvika att hamna i prekära situationer. Detta gäller för det mesta, men det område vi ska titta närmare på i den här texten gäller en entreprenadtvist. 

En entreprenadtvist kan uppstå dels mellan olika entreprenörer i samband med större byggprojekt – och dels också mellan en privatperson och exempelvis en byggfirma. Det senare är det mest intressanta för gemene man.

Entreprenadtvist – en oviss process 

 Ofta ser man att större entreprenörer är medvetna om risken i att hamna i en entreprenadtvist och att man genom detta också är mer förberedda. För dem blir en tvist ingen allvarlig sak: man vet att det kan hända – och man vet också att det ofta kan lösas innan det blir alltför infekterat. 

En privatperson däremot går inte in med samma riskmedvetenhet och samma förberedelse kring eventualiteter – vilket gör att en entreprenadtvist och uppkomsten av en sådan kan bli i det närmaste traumatisk: man riskerar att förlora mycket pengar och man äventyrar sin egen ekonomi. 

Ta hjälp med att upprätta ett avtal 

Det bästa sättet att undvika detta är att förebygga och då det kommer till en entreprenadtvist så handlar det primärt om att se till att dels välja rätt partner och dels också vara kommunikativ och tydlig gentemot denne. Alla förväntningar och allt man vill ska ske och utföras ska tydligt framgå och skrivas in i ett avtal. 

Det senare är den absolut viktigaste detaljen: att inse att det A) handlar om ett unikt projekt och B) upprätta ett unikt avtal för detta är att minimera risken för en framtida konflikt. 

Osäker på hur ett avtal ska se ut? Vårt råd är att du kontaktar en jurist som hjälper dig. Det kostar några kronor, men sett till priset för en eventuell entreprenadtvist så handlar det om en ren investering.  

Viktigt att ta hjälp om man är misstänkt för brott

Om man är misstänkt för ett brott är det mycket viktigt att få hjälp av en erfaren försvarsadvokat som kan stötta och hjälpa under förhör och rättegång.

För den som aldrig varit misstänkt för ett brott kan de bli en förvirrande och svår upplevelse att konfronteras med polisförhör och i värsta fall en häktning. Miljön och alla rutiner är helt främmande och nya och man vet inte riktigt vad man ska förvänta sig eller hur man ska agera. Det första man ska göra om man kallas till ett polisförhör är att se till att där finns en advokat.

Alla har rätt att ha en advokat vid sin sida under ett polisförhör och detta kommer man att underrättas om. I många fall utses en offentlig försvarare men man kan begära att få vilken advokat man vill. Det viktiga är att det är någon man har förtroende för och någon som har erfarenhet av den typ av brott som man misstänks för.

Man kan ha rätt till rättshjälp när man är misstänkt för brott

Likaväl som alla har rätt till en försvarsadvokat vid sin sida så är de flesta i behov av att få hjälp med att betala kostnaderna för stödet. Etablerade advokatbyråer har en initial, kostnadsfri rådgivning. Under rådgivningen kan man bland annat få information om de olika advokater som arbetar på byrån och deras specialkunskaper inom olika områden.

Men en advokat kan också hjälpa till att ordna med finansieringen av uppdraget. Många som anlitar en advokat har hemförsäkring som inkluderar så kallat rättsskydd. Har man ingen hemförsäkring så kan man få det ekonomiska stöd som kallas rättshjälp när man är misstänkt för brott. När man anlitar en advokat kan man få hjälp att ansöka om detta. Ansökan ska vara undertecknad både av den som söker och advokaten.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Juridisk vägledning inom familjerätt i Västerås

Inom juridikens värld möter man en mångfald av specialområden, och familjerätten utgör ett av dessa. Det unika med familjerätt ligger i dess emotionella djup och komplexitet. I städer som Västerås, där familjerelationer och rättsliga frågor ofta flätas samman, blir behovet av expertis inom familjerätten alltmer framträdande.

I Västerås, liksom i resten av Sverige, har antalet vårdnadstvister tyvärr sett en ökande trend. Dessa tvister är komplicerade till sin natur, då de innefattar både rättsliga aspekter och djupt personliga känslor. Oavsett om man kämpar för ensam vårdnad på grund av den andra förälderns olämplighet, eller strävar efter att behålla sin rätt till gemensam vårdnad, är professionell hjälp en nödvändighet. En expert på familjerätt i Västerås kan erbjuda ovärderlig hjälp i dessa situationer, inte bara genom juridisk rådgivning, men också som ett emotionellt stöd.

Rollen av en familjerättsadvokat

Att navigera genom vårdnadstvister kräver mer än bara juridisk kunskap. Varje fall är unikt, och statens grundprincip är alltid vad som är bäst för barnet, oftast i form av gemensam eller delad vårdnad. Dock kan varje situation kräva en skräddarsydd strategi. En skicklig familjerättsadvokat i Västerås kan inte bara erbjuda expertis inom juridiken, utan också hjälpa till att identifiera och arbeta mot lösningar som kan förhindra att ärendet går till domstol. Samarbetssamtal är ett exempel på en sådan metod, där kommunikation och samarbete mellan parterna kan förbättras och potentiellt leda till en förlikning.

Navigera genom familjerättens komplexitet

Familjerättens komplexitet ligger inte bara i de juridiska aspekterna utan också i de emotionella. För dem som står mitt i en vårdnadstvist kan det vara en överväldigande upplevelse. I dessa situationer blir det avgörande att ha tillgång till en advokat med djup förståelse för familjerätt i Västerås. Denna expertis blir en vägledning genom den juridiska processen och erbjuder ett stöd som kan vara avgörande för utfallet.

Att navigera genom familjerättsliga frågor kräver både känslighet och juridisk skärpa. I Västerås finns det juridiska experter som specialiserar sig på dessa utmanande och känsloladdade ärenden. Genom att anlita en erfaren familjerättsadvokat kan individer och familjer finna den hjälp och stöd de behöver för att lösa sina juridiska tvister på ett sätt som gagnar alla inblandade, framför allt barnen.

Publicerat den
Kategoriserat som Familjerätt

Så hittar man en bra försvarsadvokat i Stockholm

I en storstad som Stockholm finns det mer än en riktigt bra försvarsadvokat att ta hjälp utav. För att hitta en sådan är internet en ytterst bra källa.

Att ta hjälp av en försvarsadvokat är kanske inte det vanligaste man behöver ta sig för. Inte alla har behov av en försvarsadvokat i tid och otid och därför kanske man inte vet var man ska hitta en. Jakten på en duktig försvarsadvokat i Stockholm behöver dock inte bli speciellt lång. I en storstad som Stockholm finns det många duktiga försvarsadvokater.

För att hitta en pålitlig försvarsadvokat kan man börja med att se sig om i sin närmiljö. Kanske känner man rentav en försvarsadvokat utan att man tänker på det. Eller så känner man kanske någon som nyttjat en försvarsadvokat någon gång. Om så är fallet kanske denne sitter på bra kontaktuppgifter till en försvarsadvokat som är duktig på sitt arbete.

Att hitta en försvarsadvokat på internet

För den som inte har några kontakter som kan leda till en bra försvarsadvokat i Stockholm kan internet vara en källa till information. Ofta räcker det att bara söka på ordet ”försvarsadvokat” för att få upp många olika förslag. Förslag på juristbyråer i Stockholm där välutbildade försvarsadvokater arbetar och dit man kan vända sig ifall man behöver bli försvarad.

På internet kan man ofta även hitta referenser kring dessa försvarsadvokater. Tidigare klienter kan ha lämnat information kring hur de upplevt sin rättsliga process och den hjälp de fått av sin advokat. Därefter gäller det att den försvarsadvokat man valt att ta kontakt med har tid att ta sig an en ny klient och vill ställa upp som försvarare i målet. Många duktiga advokater är ständigt anlitade och har inte alltid tid att ta sig an nya fall.

Publicerat den
Kategoriserat som Advokat

Advokatfirma löser vårdnadstvist i Solna

Vid en separation är det mer vanligt än ovanligt att känslor flyger högt och lågt. Att anlita en advokatfirma för att lösa tvist i Solna kan vara en bra idé.

Huset var kusligt tyst. Anna hade bett Anton att de skulle sätta sig ner kvällen innan. Då hade hon berättat att hon träffat en annan. Hon hade varit övertygad om att Anton skulle tycka att det var en bra idé att separera. Han hade inte heller känts särskilt glad den sista tiden. Hon hade aldrig kunnat gissa att han redan känt på sig vad som var i görningen.

Nu var det som sagt tyst. Anna visste inte riktigt vart Anton tagit vägen. Hon gissade att han inte var hemma och såg att hon hade rätt när bilen inte stod på uppfarten. Hon hoppades att han hade åkt till någon han kunde få prata med. Hon ville honom väl trots att det blivit som det blivit. Han var ju hennes dotters pappa och de hade haft det fint tillsammans. Hon skulle börja packa ner lite saker så att hon och dottern kunde låta honom få vara några dagar.

Advokatfirma blir inblandad

Efter några timmar tog Anna sin bil och dotter och åkte hem till sin mamma för att stanna där några dagar. Hon ville inte åka till sin nya kärlek då det var för tidigt. Dessutom räckte det för Anton som det var. På kvällen ringer Anton och berättar att han pratat med en advokat och att han skulle söka enskild vårdnad för dottern. Det hade inte Anna väntat sig och först tänkte hon att det inte skulle hända. Sedan smög sig tanken på, tänk om han skulle få det.

Hon bestämde sig för att även hon skulle kontakta en advokatfirma i Solna för att ha någon som stod på hennes sida. Efter mötet med advokat Emil kände hon sig bättre till mods. Han hade sagt att om hon inte dolt något för honom så skulle det vara nästan omöjligt att sambon skulle lyckas med detta. Men nästan var nästan för mycket.

Duktig advokatfirma i Solna räddade situationen

Anna hade några långa möten med sin advokat och sedan var det bara att vänta. Advokaterna hade kontakt och det skulle ta ett litet tag innan det bestämdes om de skulle upp i rätten. Hur hade det kunnat bli så här? Anna fattade ingenting. Anton som det alltid gick att resonera med. Men det var klart. Vad hade hon sagt om han kommit hem och sagt det hon sagt. Hon fattade.

Hon hade försökt att prata med honom men nådde inte fram. Anna hade i alla fall skickat meddelande att dottern ville prata med honom och det gick han med på. Anna hade inte sagt något till sin dotter om vad som hände. Det var för tidigt. Så flickan pratade på som vanligt med sin pappa och det kändes bra att något var normalt i alla fall. Barn var verkligen en skänk från ovan.

Advokatfirma nådde fram

Anna hade valt mellan Karlssons advokatfirman och Arenastadens advokatfirma och den hon valt kändes helt rätt. Hon ville inte bråka med sambon men hade inget val. Hon skulle i alla fall vara vuxen i det här. Så hon övertygade advokaten att försöka nå fram till sambon om att de skulle lösa det tillsammans. Att hon skulle ge honom den tid han behövde.

Så helt oväntat ringde Annas advokat och hade glada nyheter. Anton ville träffa sin dotter och ha henne över helgen. Han behövde få vara som vanligt och släppa allt. Anna accepterade och dottern åkte till deras gemensamma hem. Efter helgen gick Anton med på delad vårdnad men hans syster skulle hämta och lämna flickan. Anna som var glad åt en lösning tackade ja, tacksam för att det hela var över.

Publicerat den
Kategoriserat som Advokat

Arvstvister: En känsloladdad realitet

I vår tid, där kärnfamiljer och släktsammanhållning betonas, är arvstvister en sorglig realitet som ibland kastar en skugga över dessa ideal. Trots vår strävan efter harmoni och enad kärlek kan ekonomiska intressen och olikheter skapa djupa klyftor i familjer, och det är då arvstvister blir en känsloladdad och komplicerad verklighet som många tyvärr ställs inför.

Arvstvister uppstår oftast när en familjemedlem avlider och lämnar efter sig en förmögenhet eller tillgångar. Tyvärr är det inte ovanligt att oenigheter uppstår gällande fördelningen av dessa tillgångar. Känslor som sorg, ilska och besvikelse kan blossa upp när familjemedlemmar inser att de inte är överens om hur arvet ska fördelas.

En av de mest komplexa aspekterna av arvstvister är fördelningen av egendom och tillgångar. Det kan vara fastigheter, pengar, smycken eller andra värdefulla ägodelar som måste fördelas rättvist enligt lag. Men vad som är ”rättvist” är subjektivt och kan variera från person till person. Det är här som de starka känslorna kommer in i bilden, och det blir en utmaning att nå en överenskommelse som alla kan acceptera.

Juridiska aspekter av arvstvister

När en arvstvist inte kan lösas inom familjen själv, kan det krävas juridisk intervention. Detta innebär att en advokat eller jurist kommer att vara inblandad för att bistå med att lösa tvisten enligt lagens ramar. Det är viktigt att förstå att lagar som styr arvssituationer varierar beroende på land och region, och därför är det avgörande att söka råd från en kunnig jurist som kan vägleda genom processen.

Utöver den juridiska komplexiteten är den emotionella bördan av arvstvister något som inte får förbises. Att konfronteras med konflikter inom familjen, särskilt i en tid av sorg, kan vara överväldigande. Känslor av förlust och svek kan vara starka, och det kan vara svårt att återupprätta relationer efter en arvstvist.

Mer information samt tips för dig kan du hitta på webbsida: arvstvist.se

Publicerat den
Kategoriserat som Arvstvist

Entreprenadtvist – professionell rådgivning viktig 

Att man som entreprenör och som byggherre kan hamna i en konflikt efter ett avslutat projekt. Inte sällan så kan byggherrens anmärka på exempelvis kostnad för olika ÄTA-arbeten, att det tagit för lång tid – eller att projektet i fråga kommer med brister och detaljer som inte når den standard man förväntat sig. Glasklart? Långt därifrån. 

Tyvärr är det inte ovanligt att se en entreprenadtvist ta fart i samband med att projekt avslutas och tyvärr så är det heller inte ovanligt att se att dessa tvister går hela vägen till rätten innan en lösning hittas. 

Hur ser dina chanser ut? 

Det man bör veta gällande en entreprenadtvist är att det A) sällan handlar om några lättlösta historier B) att det, som sagt, kan ta lång tid att lösa och där kostnaden i slutändan kan bli hög och C) att man, oavsett vilken part i målet man är, bör se till att ta juridisk hjälp. 

Det senare är det viktigaste. Genom att anlita en jurist inom entreprenadjuridik så får man svar kring hur de egna chanserna att vinna en entreprenadtvist egentligen ser ut. Det som på förhand kan se glasklart är sällan det. Entreprenadjuridik är väldigt komplext och det gör att även den andra parten kan ha direkta fel i sina antaganden.

Förlikning kan vara ett alternativ 

 Genom att anlita en jurist som ombud så kan man spara både tid och pengar. Antingen genom att man de facto vinner målet eller genom att man avstår från att dra tvisten hela vägen till rätten. I många fall så kan det, gällande det senare, ligga i båda parternas intresse att söka vägar för förlikning. 

Det går ofta att hitta lösningar som är båda parterna till gagn. Även om det inte finns någon solklar vinnare så kan ändå båda parter bli nöjda. Det handlar dessutom ofta om anseende. En entreprenadtvist kan – oavsett om man är beställare eller entreprenör – skapa ett sämre rykte och detta kan i slutändan komma att bli väldigt dyrt. 

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Låt din fastighetsjurist i Stockholm förhandla åt dig

En fastighetsjurist kan hjälpa dig med en mängd olika frågor inom fastigheter i Stockholm. Låt till exempel din fastighetsjurist förhandla om hyran åt dig.

När kan du anlita en fastighetsjurist? Till exempel när du behöver hjälp inom handel med fastigheter, tomträtt, arrenderätt och miljörätt. Det är ett brett område, och det inkluderar många fler grenar. Du kan också låta din fastighetsjurist i Stockholm hjälpa dig med plan- och byggrätt.

Kanske vill du veta var tomtgränsen faktiskt går, eller så önskar du lära dig mer om hur det fungerar med servitut. Det är sådana saker som din fastighetsjurist verkligen ser fram emot att kunna hjälpa dig med. Det går också att anlita fastighetsjuristen när det är problem med bostadsrättsföreningen, när den ska slås ihop eller delas på.

Fastighetsjurist som står upp för dig

Förhoppningsvis så slipper du hamna i kniviga situationer. Men ibland händer det som inte får hända. Grannen har olovligen genomfört åtgärder på din mark. Eller så har din hyresvärd angett en felaktig siffra på ytan av bostaden som du hyr, så att du har betalat för mycket. Ett annat problem som är vanligt är ockerhyra, när bostadstrycket är högt.
Oavsett vad det är som har gått fel, så kan en fastighetsjurist hjälpa till. Det är skrämmande att vara ensam om en sak. Men om man har någon med erfarenhet och kunskap inom området, så kan stora och små konflikter lösas på ett tillfredsställande sätt för alla inblandade parter. Så ta professionell hjälp och få klarhet i alla situationer.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik