Konkursansökan som sista utväg 

En företagare som tror på sin idé vill mycket ogärna ge upp, även om lönsamheten sviktar en längre tid. När pengarna är slut överväger man en konkursansökan. 

Kanske väntar man för länge med att söka juridisk hjälp. Man hoppas att man får nya kunder på ett mirakulöst sätt, och kanske satsar man på marknadsföring på nätet. Märker man att företaget går dåligt är det bra att prata med en jurist i förebyggande syfte. Ibland får man tips som gör att man undviker en konkursansökan

En nystartad företagare har stor entusiasm för projektet men kanske inte så stor vana vid affärer. Det är lätt att köpa på sig för mycket och skuldsätta sig innan man hinner få in tillräckligt med likvida medel. Nyckeln till framgång kan vara att börja i liten skala, med begagnad bil och annan utrustning. 

Försöka undvika konkursansökan 

Kanske kan man förhandla med banken om lån eller utökad kredit, om man tror att företaget kommer att bli lönsamt. Man låter inte förfallna fakturor ligga obetalda. Man kontaktar då sina fordringsägare och förhandlar aktivt om en avbetalningsplan och försöker få leverantörer att inte debitera dröjsmålsränta. 

En konkursansökan till tingsrätten leder till att de utser en jurist som konkursförvaltare, som sedan säljer företagets tillgångar för att få in pengar. Kanske är det en bra idé att ägaren direkt gör det själv istället, till så högt pris som möjligt, så att företaget slipper hamna på obestånd. En jurist kan ha många förslag till hur man undviker att behöva göra en konkursansökan.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik