Misshandel – ett vanligt brott

Ser man till olika brottmål så är misshandel ett av de vanligaste. Årligen så anmäls ungefär 80.000 fall av misshandel i Sverige. Här ska man även vara medveten om att det finns ett stort mörkertal då många sker bakom lyckta dörrar inom det egna hemmet. Det senare brottet är för offret ofta svårt att anmäla då det handlar om sin egen partner. Därav mörkertalet och tyvärr så är det också så verkligheten ser ut. Misshandel inom hemmet och familjen är betydligt vanligare än vad många tror.

De flesta fall av en misshandel sker emellertid på allmän plats och påfallande ofta så är det män i åldern mellan 20-24 år som är både gärningsmän och offer. Ett vanligt scenario handlar om sena nätter, alkohol och nattklubbar: folk ryker ihop och slåss, skador uppkommer och en polisanmälan sker.

Även i samband med exempelvis idrottsevenemang kan olika typer av misshandel äga rum då grupperingar drabbar samman. Om polisen kommer till en sådan scen så är de också tvungna att anmäla detta – oavsett om de inblandade vill det eller inte.

Ett målsägarbiträde gör skillnad

Många frågar sig vad som gäller om man blir utsatt för en misshandel? Hur agerar man om man blivit slagen av en annan person och vill ta detta vidare? Det första steget är att man gör en polisanmälan och därefter så startar en förundersökning där bevis samlas in för att se om anmälan räcker för att väcka åtal.

Om så är fallet så kommer du att kallas för ett målsägarbiträde i en framtida rättegång och om gärningsmannen riskerar fängelse så kommer detta att innebära att du – vanligen – har rätt till ett målsägarbiträde som utses, och bekostas, av staten. Det finns dock möjligheter gällande detta och där du själv kan välja vilken person som ska föra din talan.

I många fall så är det ett direkt avgörande val för hur rätten gör sin bedömning i ärendet. Som inom alla andra juridiska områden och fält så är spetskunskaper viktiga. Du har, helt enkelt, en bättre chans att se en fällande dom om ditt målsägarbiträde är påläst och specialiserad på brottmål. Rådet är att du tar tillvara på den möjligheten och att du gör ett välgrundat val.

Hitta mer info kring misshandel på denna sida: https://www.misshandel.nu/

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

I behov av en advokat i Stockholm

Många går genom livet glatt ovetande om juridik och hur den kan påverka livet. Det är först då något inträffar som du behöver hjälp av advokat i Stockholm.

Det är inte vid ett enda tillfälle som man kan behöva den hjälp som en välutbildad och kvalificerad advokat kan ge. Tvärtom finns ett antal olika områden där man som vanlig människa och glad amatör har stor nytta av den juridiska kunskap advokaten kan bidra med. Såväl frågor i arbetslivet som privatlivet kan kräva juridisk kompetens.

En tråkig men vanlig anledning till att privatpersoner söker hjälp hos en advokatbyrå är familjerätt – alltså den del av juridiken som rör relationer. Ibland handlar det om omtanke om närstående, som vid upprättande av samboavtal eller testamenten. Ofta är det dock skarpt läge och separation som föranleder kontakten.

Advokat när det gäller frågor om egendom och relationer

En separation är sällan det tillfälle då alla inblandade mår som bäst. Att lagen följs och att allt går rätt till kan vara mycket viktigt för att den fortsatta men annorlunda relationen så småningom normaliseras. Egendom är viktig att dela på ett korrekt sätt. Frågor som gäller barn och vårdnad är långt viktigare.

En kompetent och erfaren advokat i Stockholm har kännedom inte bara om lagens bokstav utan också om praxis. För att vinna en tvist om exempelvis vårdnad behövs långt mer än bara vilja. Det krävs kunskaper och erfarenhet och engagemang för att främst barn ska få ett tryggt liv. En bra advokat är guld värd. Hitta mer info kring en advokat på denna sida: https://www.advokatistockholm.nu/

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Arbetstillstånd krävs för icke EU-medborgare som vill arbeta i Sverige

Ett arbetstillstånd är ett måste för den som är medborgare i ett land utanför EU/EES och ändå vill börja arbeta i Sverige. Ta gärna hjälp med din ansökan.

Måste man ha tillstånd för att arbeta i Sverige? Ja, faktiskt. I alla fall om du inte är svensk medborgare. Alla svenska medborgare har självklart rätt att arbeta i Sverige. Detsamma gäller medborgare i länder som är med i EU/EES (samt Schweiz). Men är du medborgare i något annat land behöver du ansöka om arbetstillstånd innan du börjar arbeta i Sverige.

Beroende på i vilken form du tänkt arbeta, hur länge du tänkt vara i Sverige och varifrån du kommer finns det olika typer av arbetstillstånd att söka. Om du känner dig det minsta osäker på byråkrati och pappersarbete bör du anlita experthjälp för att formulera ansökan om arbetstillstånd. Att få avslag på ansökan, eller en begäran om komplettering, kan göra att processen blir onödigt lång.

Hur gör man när man söker arbetstillstånd?

Det finns särskilt specialiserade företag som kan hjälpa dig att ansöka om arbetstillstånd. Du kan också be om rådgivning hos till exempel Arbetsförmedlingen. Det viktiga är att du ser till att alla uppgifter stämmer överens med verkligheten. Du tjänar inget på att skarva eller hitta på i din ansökan.

Många företag erbjuder också tjänster för att förhandsgranska dina chanser att få ett arbetstillstånd. Det kan vara lämpligt för dig som inte är säker på om du är kvalificerad för ett arbetstillstånd, och kan bespara dig mycken vånda om det visar sig att du inte har en chans att arbeta i Sverige utifrån dina nuvarande förutsättningar.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Privatdetektiv Stockholm – ta hjälp och få klarhet

Har du misstankar om att en granne hyr ut sin bostad svart och utan bostadsrättsföreningens godkännande? Misstänker du att en anställd på ditt företag stjäl saker eller att hen använder era lokaler – efter stängning – till någon ljusskygg verksamhet? Tror du att din partner har en affär med någon annan? Oavsett vilket så finns det professionell hjälp att ta för att bringa klarhet i frågorna. Det finns kanske inte fog för att ringa polisen, men däremot står en privatdetektiv i Stockholm redo att hjälpa dig.

En privatdetektiv, tänker många – finns det ens sådana idag? Många tänker sig den hårdkokta noir detektiven som löser brott i 50-talets USA och som tar sig an fall som polisen gått bet på. Det finns emellertid andra, mer moderna och betydligt mer realistiska, privatdetektiver i Stockholm att ta hjälp av.

Väljer du att exempelvis anlita en detektiv i Stockholm för att ta reda på om din partner är otrogen så handlar det om klassisk övervakning i form av exempelvis skuggning samt exempelvis övervakning av en fastighet där det finns misstanke om att eventuella träffar äger rum. Allt sker diskret och ingenting kan kopplas tillbaka till dig: du får svar på frågan om otrohet och kan sedan – beroende på hur svaret i fråga ser ut – fatta beslut om fortsättningen mellan dig och din partner.

Företag anlitar en privatdetektiv i Stockholm

Det finns idag exempel på där företag använder sig av den diskreta professionalism som en privatdetektiv i Stockholm bjuder. Inte sällan så handlar det om att bakgrundskontrollera anställda – eller blivande sådana. Man kanske anar att någo har ljugit i sin resummé eller att det finns misstankar om att någon läcker känsliga uppgifter vidare till konkurrenter. En privatdetektiv i Stockholm är expert på att hitta lösa trådar att nysta upp hela garnnystan med. Och, återigen: ingenting kan kopplas tillbaka till uppdragsgivaren. Det handlar om smakfull diskretion och effektivt jobb. Dessutom till riktigt bra priser.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Söka svenskt arbetstillstånd

För den som kommer från ett EU-land är det enkelt att börja jobba i Sverige. Arbetstillstånd är dock viktigt att ha om man kommer från ett land längre bort.

Agneta hade som vanligt lagt sin semester i september. Som restaurangägare och sommelier var det resor till olika vingårdar som var höjdpunkten på året. Så även detta år. Det var vanligt att hon återkom till tidigare resmål där hon kände vinleverantörer. Men i år skulle hon prova på en ny destination i Chile.

Första veckan blev hon serverad den bästa måltiden hon någonsin smakat. Inte på en restaurang utan hemma hos en chilenare. Manuel, som han hette, hade en son i Sverige och när hon skämtsamt frågade om han ville komma och jobba på hennes restaurang svarade han ja. Trots att det varit ett skämt kändes det rätt och hon lovade ordna arbetstillstånd.

Arbetstillstånd tack vare kulinarisk resa

Agneta tog genast kontakt med en advokat för att förhöra sig om hur processen gick till för svenskt arbetstillstånd. Först behövde hon sätta ut en annons i platsjournalen. Det trots att hon visste vem hon ville ha. Den skulle ligga minst tio dagar innan man kunde börja ansökan. Lönen skulle vara enligt svensk lag men Manuel skulle få mer då han var extraordinär.

Papper fylldes i och Agneta skickade med kopior av Manuels pass. Efter att ha betalat avgifterna var det bara att vänta. Så till sist kom beskedet. Ett glädjerus spred sig i bröstet. Han hade fått tillstånd för två år vilket var max. Överlycklig plockade hon fram mobilen för att ringa sin nya kock för att berätta nyheten.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Vad innebär en vårdnadstvist?

Har du någon som helst aning om vad en vårdnadstvist handlar om? Om du inte har det kan du läsa lite här så får du ett hum om vad som sker och varför.

En tvist uppstår om några personer inte kan komma överens. I detta fall när det gäller en vårdnadstvist handlar det om att två föräldrar eller andra vårdnadshavare inte kan komma överens om hur vårdnad, boende och umgänge ska se ut för deras gemensamma barn.

Det är inte helt ovanligt att en tvist om dessa saker uppstår i samband med att man skiljer sig eller separerar. För det mesta vill ju föräldrarna ha rätt att träffa sitt barn så ofta det går. Då delar de ju även på vårdnaden. I vissa fall kan den ena av föräldrarna anse att den andra parten inte är lämplig.

En vårdnadstvist kan inledas genom stämning

För att det ska uppstå en tvist om vårdnad av barn behöver den ena föräldern lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Den har då väckt talan som det heter. En tvist kan också väckas i samband med att det förekommer ett mål som handlar om äktenskapsskillnad.

I tingsrätten försöker man med alla medel att hjälpa de berörda föräldrarna att komma fram till en lösning där man tar största hänsyn till barnet och dess väl och ve. Det är vanligt att mammor vinner tvister i högre grad än pappor. Båda ska dock ha lika stor möjlighet att kunna få vårdnaden. I sista änden är det alltid barnets välmående man går på.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

En vårdnadstvist kan inte alltid undvikas

Enligt lagen är gemensam vårdnad om barn alltid utgångspunkten. Barn har rätt att ha tillgång till båda sina föräldrar. Men ibland uppstår vårdnadstvist.

Barns grundläggande behov är att de behöver skyddas från att fara illa, de behöver trygghet, omsorg och känslomässigt stöd. Ingen förälder är perfekt, men de flesta föräldrar kan komplettera varandra om det skulle finnas brister. Tyvärr finns det problem som är allvarliga och där föräldern ofta saknar insikt om hur konsekvenserna påverkar barnet.

Om en förälder är våldsam och utsätter den andra föräldern för misshandel är ett sådant exempel, samt om föräldern utsätter barnet för fysiska eller psykiska övergrepp. Vidare är missbruk, kriminalitet och psykisk sjukdom också en svår omständighet för barnet att leva i. Föräldrar som krigar med varandra och använder barnet som något slags vapen är en fruktansvärd situation för ett barn att leva i.

Hur kan en förälder påverka en vårdnadstvist?

Det bästa en förälder med problem kan göra för att påverka att en vårdnadstvist ska ta slut är att söka hjälp. Att söka hjälp för exempelvis missbruk eller ta sitt straff och gå i terapi pga aggressionsproblem är ett mycket bra exempel på en förälder som tar sitt ansvar och sätter sitt barn i första rummet.

För att vara en bra förälder och ge barnet en trygg barndom krävs att man mår bra och tar hand om sig själv. Så länge en förälder med problem inte har insikt i sina problem kan en vårdnadstvist inte undvikas.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Din arbetsrättsjurist i Stockholm

Är du i Stockholm och sliter du ditt hår eftersom du insett hur många fallgropar det finns inom arbetsrätten? Då är det dags att skaffa en arbetsrättsjurist.

Lag och rätt är sådant som man sällan tänker på om man inte är utbildad inom det rättsliga fältet eller jobbar med det varje dag. Det är däremot något som finns överallt och därför kan du som arbetsgivare finna dig i en situation där du är i behov av att skaffa en arbetsrättsjurist.

Juridiken är ett eget språk som kräver mycket av den som ska prata det. Därför kan det vara en god idé att skaffa en expert inom området. Du kan då överlämna de juridiska uppgifterna till någon som pratar språket flytande och som kan hjälpa dig och ditt företag i alla situationer.

En arbetsrättsjurist löser dina bekymmer

Det du får när du anlitar en arbetsrättsjurist är någon som blir en länk mellan arbetsgivare och arbetstagare, men också mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Du har någon som med juridiska glasögon kan se över anställningsavtal, genomföra omplaceringsutredningar, göra riskanalyser och mycket mer. Hamnar du i en situation med uppsägningar har du i en arbetsrättsjurist en stödjande hand.

Anledningarna till att skaffa en arbetsrättsjurist är därmed många, men något som också är viktigt är att de kan hjälpa till vid företagshemligheter. Många företag har sekretesstämpel på någon del av verksamheten och kan behöva extra stöttning inom just det området. Här kan en arbetsrättsjurist vara till hjälp, både inom företaget och om ett ärende skulle nå en rättegång.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

En ny väg i livet

Det är en stor förändring för alla inblandade när föräldrarna separerar. Inget kommer bli detsamma igen, men det betyder inte att det kommer bli dåligt. Det kan vara början på ett bättre liv.

Man hamnar lätt i en ond cirkel, man försökte länge att lösa de problem man har för att hålla ihop. Det går inte alltid hela vägen, en del upptäcker det snabbare och en del tar längre tid på sig. Man kan höra från andra som har lämnat sin partner hur skönt och bra det blev efteråt, hur man äntligen började leva sitt liv och blomma som människa. Det kan mycket väl vara så för er med. Att separera behöver inte vara dåligt, mår man inte bra med varandra kan det bli mycket bättre för alla. Inga barn mår bra av att se föräldrarna bråka. Så även fast det är jobbigt för barnen under tiden, så kommer det att bli bra för dem med.

Hur får man ensam vårdnad?

I Sverige har barnen rätt till båda sina föräldrar. I största mån försöker man se till att barnet får träffa dem båda. I vissa fall kommer man själv fram till hur uppdelningen ska vara. I andra fall går det inte alls att samarbeta. När det är så att man på sikt inte kan se ett samarbete kan man behöva ha ensam vårdnad. Även när den ena föräldern har till exempel drogproblem, är kriminell eller har något annat liknande problem kan den andra få ensam vårdnad. Det finns duktiga advokater som hjälper till med det. Läs mer om vårdnadstvist på denna hemsida: vårdnadstvisterstockholm.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

En rättvis delning av allt gemensamt

När en skilsmässa eller separation sker ska allt som finns i boet delas upp. Om det är en längre relation kan det vara en hel snårskog som ska gås igenom innan allt är uppdelat och klart.

I början av en förälskelse kan det vara lätt att tro att du ska vara tillsammans med din partner i hela ditt liv. Men det kan gå snabbt, eller ta många år, innan en skilsmässa eller separation tyvärr sker. Då kan det visa sig att du ångrar att du inte har skrivit avtal på vissa bitar, eller att du inte agerat annorlunda under tiden för er relation. För många har råkat mycket illa ut på grund av ett gemensamt upplägg som i slutänden missgynnar en av parterna.

Viktigt att skriva avtal

Vid en bodelning ska allt gemensamt delas lika. Men det kan finnas olika skäl till att det inte ska vara så. Kanske ägde en av parterna en bostad som båda sedan har bott i. Någon kanske har ärvt en fastighet av sina föräldrar. Ett företag kan finnas, som den ena lagt sin själ i, och så vidare. Om du eller din partner får ett arv eller bär med något värdefullt in i boet kan det vara en god idé att skriva avtal så att det inte ingår i bodelningen, om det värsta en dag skulle hända. Har du och din partner dessutom barn på var sitt håll, före relationen, så är det ännu viktigare med ett avtal. Läs mer om bodelning på denna hemsida: svenskbodelning.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik