Entreprenadtvist – professionell rådgivning viktig 

Att man som entreprenör och som byggherre kan hamna i en konflikt efter ett avslutat projekt. Inte sällan så kan byggherrens anmärka på exempelvis kostnad för olika ÄTA-arbeten, att det tagit för lång tid – eller att projektet i fråga kommer med brister och detaljer som inte når den standard man förväntat sig. Glasklart? Långt därifrån. 

Tyvärr är det inte ovanligt att se en entreprenadtvist ta fart i samband med att projekt avslutas och tyvärr så är det heller inte ovanligt att se att dessa tvister går hela vägen till rätten innan en lösning hittas. 

Hur ser dina chanser ut? 

Det man bör veta gällande en entreprenadtvist är att det A) sällan handlar om några lättlösta historier B) att det, som sagt, kan ta lång tid att lösa och där kostnaden i slutändan kan bli hög och C) att man, oavsett vilken part i målet man är, bör se till att ta juridisk hjälp. 

Det senare är det viktigaste. Genom att anlita en jurist inom entreprenadjuridik så får man svar kring hur de egna chanserna att vinna en entreprenadtvist egentligen ser ut. Det som på förhand kan se glasklart är sällan det. Entreprenadjuridik är väldigt komplext och det gör att även den andra parten kan ha direkta fel i sina antaganden.

Förlikning kan vara ett alternativ 

 Genom att anlita en jurist som ombud så kan man spara både tid och pengar. Antingen genom att man de facto vinner målet eller genom att man avstår från att dra tvisten hela vägen till rätten. I många fall så kan det, gällande det senare, ligga i båda parternas intresse att söka vägar för förlikning. 

Det går ofta att hitta lösningar som är båda parterna till gagn. Även om det inte finns någon solklar vinnare så kan ändå båda parter bli nöjda. Det handlar dessutom ofta om anseende. En entreprenadtvist kan – oavsett om man är beställare eller entreprenör – skapa ett sämre rykte och detta kan i slutändan komma att bli väldigt dyrt. 

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik