Misshandel – ett vanligt brott

Ser man till olika brottmål så är misshandel ett av de vanligaste. Årligen så anmäls ungefär 80.000 fall av misshandel i Sverige. Här ska man även vara medveten om att det finns ett stort mörkertal då många sker bakom lyckta dörrar inom det egna hemmet. Det senare brottet är för offret ofta svårt att anmäla då det handlar om sin egen partner. Därav mörkertalet och tyvärr så är det också så verkligheten ser ut. Misshandel inom hemmet och familjen är betydligt vanligare än vad många tror.

De flesta fall av en misshandel sker emellertid på allmän plats och påfallande ofta så är det män i åldern mellan 20-24 år som är både gärningsmän och offer. Ett vanligt scenario handlar om sena nätter, alkohol och nattklubbar: folk ryker ihop och slåss, skador uppkommer och en polisanmälan sker.

Även i samband med exempelvis idrottsevenemang kan olika typer av misshandel äga rum då grupperingar drabbar samman. Om polisen kommer till en sådan scen så är de också tvungna att anmäla detta – oavsett om de inblandade vill det eller inte.

Ett målsägarbiträde gör skillnad

Många frågar sig vad som gäller om man blir utsatt för en misshandel? Hur agerar man om man blivit slagen av en annan person och vill ta detta vidare? Det första steget är att man gör en polisanmälan och därefter så startar en förundersökning där bevis samlas in för att se om anmälan räcker för att väcka åtal.

Om så är fallet så kommer du att kallas för ett målsägarbiträde i en framtida rättegång och om gärningsmannen riskerar fängelse så kommer detta att innebära att du – vanligen – har rätt till ett målsägarbiträde som utses, och bekostas, av staten. Det finns dock möjligheter gällande detta och där du själv kan välja vilken person som ska föra din talan.

I många fall så är det ett direkt avgörande val för hur rätten gör sin bedömning i ärendet. Som inom alla andra juridiska områden och fält så är spetskunskaper viktiga. Du har, helt enkelt, en bättre chans att se en fällande dom om ditt målsägarbiträde är påläst och specialiserad på brottmål. Rådet är att du tar tillvara på den möjligheten och att du gör ett välgrundat val.

Hitta mer info kring misshandel på denna sida: https://www.misshandel.nu/

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik