Misshandel – ett vanligt brott

Ser man till olika brottmål så är misshandel ett av de vanligaste. Årligen så anmäls ungefär 80.000 fall av misshandel i Sverige. Här ska man även vara medveten om att det finns ett stort mörkertal då många sker bakom lyckta dörrar inom det egna hemmet. Det senare brottet är för offret ofta svårt att anmäla då det handlar om sin egen partner. Därav mörkertalet och tyvärr så är det också så verkligheten ser ut. Misshandel inom hemmet och familjen är betydligt vanligare än vad många tror.

De flesta fall av en misshandel sker emellertid på allmän plats och påfallande ofta så är det män i åldern mellan 20-24 år som är både gärningsmän och offer. Ett vanligt scenario handlar om sena nätter, alkohol och nattklubbar: folk ryker ihop och slåss, skador uppkommer och en polisanmälan sker.

Även i samband med exempelvis idrottsevenemang kan olika typer av misshandel äga rum då grupperingar drabbar samman. Om polisen kommer till en sådan scen så är de också tvungna att anmäla detta – oavsett om de inblandade vill det eller inte.

Ett målsägarbiträde gör skillnad

Många frågar sig vad som gäller om man blir utsatt för en misshandel? Hur agerar man om man blivit slagen av en annan person och vill ta detta vidare? Det första steget är att man gör en polisanmälan och därefter så startar en förundersökning där bevis samlas in för att se om anmälan räcker för att väcka åtal.

Om så är fallet så kommer du att kallas för ett målsägarbiträde i en framtida rättegång och om gärningsmannen riskerar fängelse så kommer detta att innebära att du – vanligen – har rätt till ett målsägarbiträde som utses, och bekostas, av staten. Det finns dock möjligheter gällande detta och där du själv kan välja vilken person som ska föra din talan.

I många fall så är det ett direkt avgörande val för hur rätten gör sin bedömning i ärendet. Som inom alla andra juridiska områden och fält så är spetskunskaper viktiga. Du har, helt enkelt, en bättre chans att se en fällande dom om ditt målsägarbiträde är påläst och specialiserad på brottmål. Rådet är att du tar tillvara på den möjligheten och att du gör ett välgrundat val.

Hitta mer info kring misshandel på denna sida: https://www.misshandel.nu/

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

I behov av en advokat i Stockholm

Många går genom livet glatt ovetande om juridik och hur den kan påverka livet. Det är först då något inträffar som du behöver hjälp av advokat i Stockholm.

Det är inte vid ett enda tillfälle som man kan behöva den hjälp som en välutbildad och kvalificerad advokat kan ge. Tvärtom finns ett antal olika områden där man som vanlig människa och glad amatör har stor nytta av den juridiska kunskap advokaten kan bidra med. Såväl frågor i arbetslivet som privatlivet kan kräva juridisk kompetens.

En tråkig men vanlig anledning till att privatpersoner söker hjälp hos en advokatbyrå är familjerätt – alltså den del av juridiken som rör relationer. Ibland handlar det om omtanke om närstående, som vid upprättande av samboavtal eller testamenten. Ofta är det dock skarpt läge och separation som föranleder kontakten.

Advokat när det gäller frågor om egendom och relationer

En separation är sällan det tillfälle då alla inblandade mår som bäst. Att lagen följs och att allt går rätt till kan vara mycket viktigt för att den fortsatta men annorlunda relationen så småningom normaliseras. Egendom är viktig att dela på ett korrekt sätt. Frågor som gäller barn och vårdnad är långt viktigare.

En kompetent och erfaren advokat i Stockholm har kännedom inte bara om lagens bokstav utan också om praxis. För att vinna en tvist om exempelvis vårdnad behövs långt mer än bara vilja. Det krävs kunskaper och erfarenhet och engagemang för att främst barn ska få ett tryggt liv. En bra advokat är guld värd. Hitta mer info kring en advokat på denna sida: https://www.advokatistockholm.nu/

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Arbetstillstånd krävs för icke EU-medborgare som vill arbeta i Sverige

Ett arbetstillstånd är ett måste för den som är medborgare i ett land utanför EU/EES och ändå vill börja arbeta i Sverige. Ta gärna hjälp med din ansökan.

Måste man ha tillstånd för att arbeta i Sverige? Ja, faktiskt. I alla fall om du inte är svensk medborgare. Alla svenska medborgare har självklart rätt att arbeta i Sverige. Detsamma gäller medborgare i länder som är med i EU/EES (samt Schweiz). Men är du medborgare i något annat land behöver du ansöka om arbetstillstånd innan du börjar arbeta i Sverige.

Beroende på i vilken form du tänkt arbeta, hur länge du tänkt vara i Sverige och varifrån du kommer finns det olika typer av arbetstillstånd att söka. Om du känner dig det minsta osäker på byråkrati och pappersarbete bör du anlita experthjälp för att formulera ansökan om arbetstillstånd. Att få avslag på ansökan, eller en begäran om komplettering, kan göra att processen blir onödigt lång.

Hur gör man när man söker arbetstillstånd?

Det finns särskilt specialiserade företag som kan hjälpa dig att ansöka om arbetstillstånd. Du kan också be om rådgivning hos till exempel Arbetsförmedlingen. Det viktiga är att du ser till att alla uppgifter stämmer överens med verkligheten. Du tjänar inget på att skarva eller hitta på i din ansökan.

Många företag erbjuder också tjänster för att förhandsgranska dina chanser att få ett arbetstillstånd. Det kan vara lämpligt för dig som inte är säker på om du är kvalificerad för ett arbetstillstånd, och kan bespara dig mycken vånda om det visar sig att du inte har en chans att arbeta i Sverige utifrån dina nuvarande förutsättningar.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Privatdetektiv Stockholm – ta hjälp och få klarhet

Har du misstankar om att en granne hyr ut sin bostad svart och utan bostadsrättsföreningens godkännande? Misstänker du att en anställd på ditt företag stjäl saker eller att hen använder era lokaler – efter stängning – till någon ljusskygg verksamhet? Tror du att din partner har en affär med någon annan? Oavsett vilket så finns det professionell hjälp att ta för att bringa klarhet i frågorna. Det finns kanske inte fog för att ringa polisen, men däremot står en privatdetektiv i Stockholm redo att hjälpa dig.

En privatdetektiv, tänker många – finns det ens sådana idag? Många tänker sig den hårdkokta noir detektiven som löser brott i 50-talets USA och som tar sig an fall som polisen gått bet på. Det finns emellertid andra, mer moderna och betydligt mer realistiska, privatdetektiver i Stockholm att ta hjälp av.

Väljer du att exempelvis anlita en detektiv i Stockholm för att ta reda på om din partner är otrogen så handlar det om klassisk övervakning i form av exempelvis skuggning samt exempelvis övervakning av en fastighet där det finns misstanke om att eventuella träffar äger rum. Allt sker diskret och ingenting kan kopplas tillbaka till dig: du får svar på frågan om otrohet och kan sedan – beroende på hur svaret i fråga ser ut – fatta beslut om fortsättningen mellan dig och din partner.

Företag anlitar en privatdetektiv i Stockholm

Det finns idag exempel på där företag använder sig av den diskreta professionalism som en privatdetektiv i Stockholm bjuder. Inte sällan så handlar det om att bakgrundskontrollera anställda – eller blivande sådana. Man kanske anar att någo har ljugit i sin resummé eller att det finns misstankar om att någon läcker känsliga uppgifter vidare till konkurrenter. En privatdetektiv i Stockholm är expert på att hitta lösa trådar att nysta upp hela garnnystan med. Och, återigen: ingenting kan kopplas tillbaka till uppdragsgivaren. Det handlar om smakfull diskretion och effektivt jobb. Dessutom till riktigt bra priser.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik