Aktieägaravtal ger dig större trygghet med dina kompanjoner

Ett aktieägaravtal liknar mer eller mindre de avtal som du gör i samband med att du tecknar ett testamente. Det påminner även mycket om ett samboavtal.

Vill du sitta trygg i båten även om det stormar inom företaget kan det vara en utmärkt idé att skriva ett aktieägaravtal. På så sätt är alla trygga och ingen behöver gå och fundera på hur det ska delas om någon inte längre kan sitta vid rodret och föra skutan med aktier till rätt hamn.

Det är alltid en vansklig historia om man hamnar i en situation där man är flera som delar på vinst och tillgångar. Samtidigt är det så att alla även delar på de risker och förluster som trots allt kan förekomma i samma företag. Alla har sina upp- och nedgångar när det gäller aktier.

Aktieägaravtal gör det hela enklare för dig och dina samarbetspartners

Att skriva ett aktieägaravtal är med andra ord en mycket förnuftig handling. Det hjälper dig och alla andra att hålla koll på vilka rättigheter och skyldigheter du och dina medarbetare har inom aktiebolaget gentemot varandra. Då blir ni också klara över hur stor procent av företaget ni har rätt att styra över.

Det finns ett annat ord för aktieägaravtal och det är kompanjonskap. Att skriva ner allt i början när man är vänner är en god idé. Skulle det uppstå konflikter är det redan lite för sent för att det ska kunna skrivas utan att någon blir besviken.

Besök gärna https://www.aktieägaravtal.net för att hitta mer information om aktieägaravtal.

Publicerat den
Kategoriserat som Avtal