En ny väg i livet

Det är en stor förändring för alla inblandade när föräldrarna separerar. Inget kommer bli detsamma igen, men det betyder inte att det kommer bli dåligt. Det kan vara början på ett bättre liv.

Man hamnar lätt i en ond cirkel, man försökte länge att lösa de problem man har för att hålla ihop. Det går inte alltid hela vägen, en del upptäcker det snabbare och en del tar längre tid på sig. Man kan höra från andra som har lämnat sin partner hur skönt och bra det blev efteråt, hur man äntligen började leva sitt liv och blomma som människa. Det kan mycket väl vara så för er med. Att separera behöver inte vara dåligt, mår man inte bra med varandra kan det bli mycket bättre för alla. Inga barn mår bra av att se föräldrarna bråka. Så även fast det är jobbigt för barnen under tiden, så kommer det att bli bra för dem med.

Hur får man ensam vårdnad?

I Sverige har barnen rätt till båda sina föräldrar. I största mån försöker man se till att barnet får träffa dem båda. I vissa fall kommer man själv fram till hur uppdelningen ska vara. I andra fall går det inte alls att samarbeta. När det är så att man på sikt inte kan se ett samarbete kan man behöva ha ensam vårdnad. Även när den ena föräldern har till exempel drogproblem, är kriminell eller har något annat liknande problem kan den andra få ensam vårdnad. Det finns duktiga advokater som hjälper till med det. Läs mer om vårdnadstvist på denna hemsida: vårdnadstvisterstockholm.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

En rättvis delning av allt gemensamt

När en skilsmässa eller separation sker ska allt som finns i boet delas upp. Om det är en längre relation kan det vara en hel snårskog som ska gås igenom innan allt är uppdelat och klart.

I början av en förälskelse kan det vara lätt att tro att du ska vara tillsammans med din partner i hela ditt liv. Men det kan gå snabbt, eller ta många år, innan en skilsmässa eller separation tyvärr sker. Då kan det visa sig att du ångrar att du inte har skrivit avtal på vissa bitar, eller att du inte agerat annorlunda under tiden för er relation. För många har råkat mycket illa ut på grund av ett gemensamt upplägg som i slutänden missgynnar en av parterna.

Viktigt att skriva avtal

Vid en bodelning ska allt gemensamt delas lika. Men det kan finnas olika skäl till att det inte ska vara så. Kanske ägde en av parterna en bostad som båda sedan har bott i. Någon kanske har ärvt en fastighet av sina föräldrar. Ett företag kan finnas, som den ena lagt sin själ i, och så vidare. Om du eller din partner får ett arv eller bär med något värdefullt in i boet kan det vara en god idé att skriva avtal så att det inte ingår i bodelningen, om det värsta en dag skulle hända. Har du och din partner dessutom barn på var sitt håll, före relationen, så är det ännu viktigare med ett avtal. Läs mer om bodelning på denna hemsida: svenskbodelning.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Köp inte grisen i säcken

Om du ska köpa ett hus så är det mycket viktigt att du gör en besiktning av huset. Det innebär att du får hjälp av fackman för att ta reda på eventuella dolda fel och brister som huset kan ha.

Många är de som köpt ett hus utan att besiktiga det. Bara för att en tid efter köpet inse att det krävs renoveringar för hundratusentals kronor, eller mer. Ett köp som innebär en kraschad ekonomi och många sömnlösa nätter med ont i magen och tårar i ögonen.

Men om du bara satsar några tusenlappar så kan du slippa all oro för att huset inte ska hålla det skick som du vet om. Och skulle något ske så finns det en försäkring som faller in där även besiktningsutföraren får ansvaret för att felet inte har upptäckts. Och vad är väl några tusenlappar emot hundratusentals kronor?

Det som är dolt

Med dolda fel menas det som inte är synligt för blotta ögat. Det kan vara ett tak som läcker, utan att det syns varken från utsidan eller insidan. I vissa fall kan det vara fel på grunden, som inte syns ännu det heller. Eller så kan det vara skadedjur som ännu inte låtit sina skador synas eller märkas. Med andra ord allt sådant som du inte har en chans att se vid en okulär besiktning. Den du anlitar för att göra en besiktning kan dock hitta mer än vad du gör, med ett vant öga och mätare. Läs mer om dolda fel i hus på denna sida: doldafelhus.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Rätten att förvalta ett arv

Trött på alla meningsskiljaktigheter angående arvsrätt? Vem ärver egentligen den största delen när en människa går bort? Vad händer om det inte finns några släktingar? Vem ärver då?

I Sverige har vi en gammal lag som togs i bruk redan på medeltiden. Den reglerar vem som har rätt till ett arv. Det spelar ingen roll om det finns ett testamente som säger något annat. Vissa personer kan man inte stryka ur sitt testamente. Det gäller till exempel bröstarvingar, de har alltid rätt till en viss del av arvet. Likaså make och maka. Så vid ett dödsfall är det av största vikt att man äger lagliga bevis på att man ingått partnerskap eller giftermål om man ska sitta trygg i boet som det kallas. Trots det kan bröstarvingar ha rätt att kräva viss del av arvet innan den andra maken eller makan avlidit.

Någon att lita på?

Det är inte bara arv och vem som har rätten till det som ska avgöras i en tvist. Det händer mycket inom varje människa som strider för eller emot något. Hur du agerar och reagerar kommer med all säkerhet påverka dig länge. Se till att städa ut gammalt bagage av känslor som kommer upp till ytan och välj att ta hand om det. Det kanske kan befria dig för alltid från gamla olösta problem. Varför inte ta tillfället i akt? Det är ett synnerligen bra tillfälle att låta tårar och smärta släppa taget om dig. Det enda du kan lita på är att du kommer att känna dig befriad. Läs mer om arvsrätt på denna hemsida: arvsrätt.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Gör det rätt från början

Det kan kännas som man står inför en tuff tid när man behöver hjälp av familjerätten. Så kan det vara, men det behöver inte vara det. Man kan redan när man blir sambo kontakta familjerätten.

Familjerätten hjälper en att reda ut även de mest komplicerade frågorna. Deras område är brett och en vanlig sak är ofta barn. Vad händer med barnen vid en separation? Vem ska ha vårdnaden? Detta kan en familjerätt i Helsingborg eller den kommun du tillhör hjälpa dig med. Det är helt frivilligt att gå till familjerätten, men det är däremot något man bör göra innan man går till domstol. För barnets skull är det alltid bäst om föräldrarna kan komma överens. Det finns tillfällen där den ena föräldern inte är lämplig, och då tar man hänsyn till det.

Var händer med sakerna vid separation?

Även om man inte har barn kan det bli problem med en separation. Alla saker ska delas upp, vem ska ha vad och hur mycket ska man köpa ut den andra för? Familjerätten hjälper helt enkelt till med upplösningen av förhållandet. För många är detta en trygghet att ha gjort redan sen tidigare, så att man är överens om vad som händer och hur man delar på sakerna. Familjerätten har även koll på arvsrätten, de ser till vem som har rätt till vad. Det finns många anledningar till att man kan behöva använda sig av familjerätten. De har även stor kunskap och vet att varenda situation är unik och ska behandlas därefter.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Vad skiljer en bra advokat från en mindre bra?

Som privatperson behöver man kanske hjälp av en advokat endast ett fåtal gånger under sin livstid. Det kan exempelvis vara vid en vårdnadstvist eller om man är misstänkt för ett brott.

De flesta advokater är specialiserade inom ett rättsområde som exempelvis familjerätt, brottmål, miljörätt eller affärsjuridik för att bara nämna några. När man ska anlita en advokat är det därför viktigt att man väljer någon som har sin specialitet inom det rättsområde som man vill ha hjälp med. Juridik är ett stort och komplext ämne och det är omöjligt att kunna vara riktigt skicklig på flera områden, men tyvärr finns det advokater som åtar sig uppdrag inom flera olika områden. För att bli en skicklig advokat inom sitt rättsområde krävs det också erfarenhet och att man hela tiden är verksam som advokat och regelbundet deltar i rättegångar som försvarare.

Ibland kan man behöva byta advokat

Att förlora en tvist eller fällas för ett brott, kan få stora konsekvenser. Det är därför viktigt att redan tidigt i processen anlita en skicklig advokat för att bygga upp en bra strategi och försvar. Advokaten man anlitar måste ha den tid som uppdraget kräver och inte vara uppbokad på för många klienter på en gång. Empatisk förmåga och att kunna sätta sig in i sin klients situation är också viktigt. Likaså social kompetens eftersom det underlättar kontakten med vittnen, polis, myndigheter och andra. Men det är också viktigt att man känner stort förtroende för sin advokat och gör man inte det ska man byta. Läs vidare om brottmålsadvokater på denna sida: brottmålsadvokathelsingborg.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Med en erfaren brottmålsadvokat ökar chanserna

Som misstänkt till ett brott har man oftast rätt till en offentlig försvarare. Då är det staten som står för advokatkostnaden, samtidigt som man har rätt att själv välja försvarsadvokat.

Som brottsmisstänkt är det viktigt att man så fort som möjligt skaffar sig en skicklig brottmålsadvokat. Det är inte så lätt att veta hur en rättsprocess går till och den innebär ofta en hel del oro, men med rätt advokat vid sin sida känns det ofta tryggare. En erfaren advokat vet exempelvis vilka frågor som troligtvis kommer att ställas under polisförhör och kan därför noga förbereda sin klient och även sitta med som stöd vid förhör. Det är viktigt att man känner förtroende för den advokat som man väljer att anlita, och skulle det uppstå problem eller tveksamheter ska man byta advokat.

Första mötet med advokaten

När man träffar sin brottmålsadvokat för första gången brukar man gå igenom brottsmisstankarna men även det som har skett. Det är viktigt att man är ärlig och berättar vad som har skett, så att advokaten sedan kan planera för försvaret på ett så bra sätt som möjligt. Advokaten går även igenom polisens brottsutredning för att se om där finns några brister. Genom att hitta fel i utredningen och komma med egna kompletteringar och vittnen kan advokaten många gånger påverka utgången positivt, även i de fall man döms för brottet. Inte sällan blir straffet inte lika hårt som det kanske hade blivit med en advokat som bara köper polisens utredning rakt av.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

Entreprenadjuridik underlättar bygget

Som ansvarig för ett bygge behöver man kunna ta hjälp från en expert inom entreprenadrätt. Många problem kan uppstå i samband med ett bygge, vilket kräver att man är väl förberedd.

Det pågår många byggprojekt i Göteborg. Ett byggprojekt är stort och kräver att man har stenkoll på massor av saker, speciellt juridiska aspekter. Redan innan bygget inleds kommer man att behöva lösa juridiska problem. Om man anlitar en erfaren jurist kan man få hjälp med förhandling av avtal och tvister, så att man kan fokusera på bygget.

Entreprenadjuridik kan vägleda en genom avtalsförhandlingar, projektavstämningar och ansvarsfrågor. De hjälper även till att lösa eventuella tvister. Man kommer att behöva råd och vägledning för att veta vad man har rätt till, och vad man ansvarar för. Det blir som en försäkring för att bygget är säkert och ordentligt. Om man låter experten ta hand om dessa frågor, kan man koncentrera sina krafter och sin energi på själva bygget. Man överlåter pappersarbetet till den som kan det bäst.

Vad är entreprenadrätt?

Det är ett juridiskt område som berör avtalsfrågor och byggrätt för att kunna bygga hus, vägar och andra fastigheter. Det ses med andra ord som en form av civilrätt. En del av entreprenadrätten handlar om att försäkra sig om att alla standarder inom byggbranschen uppfylls. Man hjälper även till som ett typ av medlare, för att skriva på kontrakt där alla parter är överens. Skulle det uppstå svåra frågor, eller tvister kopplat till bygget hjälper en jurist till att lösa dessa på bästa sätt. Läs mer på denna hemsida: entreprenadjuridikgöteborg.se

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik

LVU och advokathjälp

Lagen om vård av unga, LVU, är en av de viktigaste lagarna för skydd av barn som far illa i hemmet eller behöver tas om hand på grund av eget beteende. Juridiskt biträde behövs i sådant fall.

Tyvärr är det många barn som behöver omhändertas idag. LVU är ofta sista verktyget som används och har ofta föregåtts av andra insatser från sociala myndigheter på frivillig basis för den unge och vårdnadshavare. Dock kan LVU även användas när det är akut risk för barnets välbefinnande. Om ditt barn blivit omhändertaget enligt LVU så är det såklart mycket viktigt att få hjälp av kontakter med myndigheter och rättsinstanser. Det första man bör ordna är att få advokathjälp från en advokatfirma som specialiserat sig inom LVU.

Vad krävs för ett omhändertagande?

Enligt LVU så krävs det en påtaglig risk för att barnet kan skadas fysiskt, psykiskt eller att dess utveckling kan skadas på annat sätt. Orsaker kan vara misshandel, drogmissbruk eller kriminalitet. Vid ett akut omhändertagande så kan beslut och genomförande av beslut ske under samma dag. Givetvis vill man ha en advokat som specialiserat sig på just LVU. Oftast är inledande konsultation gratis. Normalt sätt så utser även rätten ett offentligt biträde och detta bekostas av staten. Man har även rätt till önskemål om vilket offentlig biträde man vill ha. Detta inom vissa gränser dock. Önskemål tillgodoses om inte särskilda skäl föreligger. Exempelvis kan restid för företrädet spela in i beslutet. Det är ofta bra att välja en lokal advokat som man kan ha nära kontakt med.

Publicerat den
Kategoriserat som Barn

Vad är en offentlig försvarare?

En offentlig försvarare är en advokat, som av tingsrätten blivit utsedd att förvara en person, som häktats eller är misstänkt för ett brott, som kan ge minst sex månaders fängelse.

Det är staten som med hjälp av skattebetalarna bekostar en offentlig försvarare. Det är endast i de fall när man blir fälld som man måste betala tillbaka hela eller delar av advokatkostnaden. Man har rätt att själv välja vilken advokat man vill ha som försvarare, men gör man själv inget aktivt val utser i stället tingsrätten en advokat. Tyvärr kan man då råka få en försvarare som inte alltid är brottmålsadvokat. Därför bör man själv alltid föreslå någon. Men det är inte alltid man vet namnet på en skicklig brottmålsadvokat och då brukar man kunna byta vid ett senare tillfälle.

Man har rätt att själv välja sin försvarare

Som brottsmisstänkt är det viktigt att man hittar en brottmålsadvokat som är specialiserad på den typ av brott som man är misstänkt för, och som även är erfaren och har jobbat i ett par år. Är man exempelvis misstänkt för att ha sålt narkotika ska man välja en advokat som är kunnig i narkotikabrott. Om det handlar om ekonomisk brottslighet ska advokaten ha ekobrott som specialkompetens.

På de olika advokatbyråernas hemsidor brukar man kunna hitta information om deras olika advokater och vilka slags rättsområden de arbetar inom. Vid en första konsultation brukar de först göra en bedömning om de kan åta sig uppdraget. Om inte brukar de kunna hjälp till att hitta en annan advokat.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik