Punkter som kan förhindra en entreprenadtvist 

Det förebyggande arbetet ska aldrig underskattas. Genom att vara grundlig, noggrann och genom att planera för eventuella missöden så kan man också undvika att hamna i prekära situationer. Detta gäller för det mesta, men det område vi ska titta närmare på i den här texten gäller en entreprenadtvist. 

En entreprenadtvist kan uppstå dels mellan olika entreprenörer i samband med större byggprojekt – och dels också mellan en privatperson och exempelvis en byggfirma. Det senare är det mest intressanta för gemene man.

Entreprenadtvist – en oviss process 

 Ofta ser man att större entreprenörer är medvetna om risken i att hamna i en entreprenadtvist och att man genom detta också är mer förberedda. För dem blir en tvist ingen allvarlig sak: man vet att det kan hända – och man vet också att det ofta kan lösas innan det blir alltför infekterat. 

En privatperson däremot går inte in med samma riskmedvetenhet och samma förberedelse kring eventualiteter – vilket gör att en entreprenadtvist och uppkomsten av en sådan kan bli i det närmaste traumatisk: man riskerar att förlora mycket pengar och man äventyrar sin egen ekonomi. 

Ta hjälp med att upprätta ett avtal 

Det bästa sättet att undvika detta är att förebygga och då det kommer till en entreprenadtvist så handlar det primärt om att se till att dels välja rätt partner och dels också vara kommunikativ och tydlig gentemot denne. Alla förväntningar och allt man vill ska ske och utföras ska tydligt framgå och skrivas in i ett avtal. 

Det senare är den absolut viktigaste detaljen: att inse att det A) handlar om ett unikt projekt och B) upprätta ett unikt avtal för detta är att minimera risken för en framtida konflikt. 

Osäker på hur ett avtal ska se ut? Vårt råd är att du kontaktar en jurist som hjälper dig. Det kostar några kronor, men sett till priset för en eventuell entreprenadtvist så handlar det om en ren investering.