LVU och advokathjälp

Lagen om vård av unga, LVU, är en av de viktigaste lagarna för skydd av barn som far illa i hemmet eller behöver tas om hand på grund av eget beteende. Juridiskt biträde behövs i sådant fall.

Tyvärr är det många barn som behöver omhändertas idag. LVU är ofta sista verktyget som används och har ofta föregåtts av andra insatser från sociala myndigheter på frivillig basis för den unge och vårdnadshavare. Dock kan LVU även användas när det är akut risk för barnets välbefinnande. Om ditt barn blivit omhändertaget enligt LVU så är det såklart mycket viktigt att få hjälp av kontakter med myndigheter och rättsinstanser. Det första man bör ordna är att få advokathjälp från en advokatfirma som specialiserat sig inom LVU.

Vad krävs för ett omhändertagande?

Enligt LVU så krävs det en påtaglig risk för att barnet kan skadas fysiskt, psykiskt eller att dess utveckling kan skadas på annat sätt. Orsaker kan vara misshandel, drogmissbruk eller kriminalitet. Vid ett akut omhändertagande så kan beslut och genomförande av beslut ske under samma dag. Givetvis vill man ha en advokat som specialiserat sig på just LVU. Oftast är inledande konsultation gratis. Normalt sätt så utser även rätten ett offentligt biträde och detta bekostas av staten. Man har även rätt till önskemål om vilket offentlig biträde man vill ha. Detta inom vissa gränser dock. Önskemål tillgodoses om inte särskilda skäl föreligger. Exempelvis kan restid för företrädet spela in i beslutet. Det är ofta bra att välja en lokal advokat som man kan ha nära kontakt med.

Publicerat den
Kategoriserat som Barn