Med en erfaren brottmålsadvokat ökar chanserna

Som misstänkt till ett brott har man oftast rätt till en offentlig försvarare. Då är det staten som står för advokatkostnaden, samtidigt som man har rätt att själv välja försvarsadvokat.

Som brottsmisstänkt är det viktigt att man så fort som möjligt skaffar sig en skicklig brottmålsadvokat. Det är inte så lätt att veta hur en rättsprocess går till och den innebär ofta en hel del oro, men med rätt advokat vid sin sida känns det ofta tryggare. En erfaren advokat vet exempelvis vilka frågor som troligtvis kommer att ställas under polisförhör och kan därför noga förbereda sin klient och även sitta med som stöd vid förhör. Det är viktigt att man känner förtroende för den advokat som man väljer att anlita, och skulle det uppstå problem eller tveksamheter ska man byta advokat.

Första mötet med advokaten

När man träffar sin brottmålsadvokat för första gången brukar man gå igenom brottsmisstankarna men även det som har skett. Det är viktigt att man är ärlig och berättar vad som har skett, så att advokaten sedan kan planera för försvaret på ett så bra sätt som möjligt. Advokaten går även igenom polisens brottsutredning för att se om där finns några brister. Genom att hitta fel i utredningen och komma med egna kompletteringar och vittnen kan advokaten många gånger påverka utgången positivt, även i de fall man döms för brottet. Inte sällan blir straffet inte lika hårt som det kanske hade blivit med en advokat som bara köper polisens utredning rakt av. Mer om brottmålsadvokater hittar du här: avaadvokater.se