Vad skiljer en bra advokat från en mindre bra?

Som privatperson behöver man kanske hjälp av en advokat endast ett fåtal gånger under sin livstid. Det kan exempelvis vara vid en vårdnadstvist eller om man är misstänkt för ett brott.

De flesta advokater är specialiserade inom ett rättsområde som exempelvis familjerätt, brottmål, miljörätt eller affärsjuridik för att bara nämna några. När man ska anlita en advokat är det därför viktigt att man väljer någon som har sin specialitet inom det rättsområde som man vill ha hjälp med. Juridik är ett stort och komplext ämne och det är omöjligt att kunna vara riktigt skicklig på flera områden, men tyvärr finns det advokater som åtar sig uppdrag inom flera olika områden. För att bli en skicklig advokat inom sitt rättsområde krävs det också erfarenhet och att man hela tiden är verksam som advokat och regelbundet deltar i rättegångar som försvarare.

Ibland kan man behöva byta advokat

Att förlora en tvist eller fällas för ett brott, kan få stora konsekvenser. Det är därför viktigt att redan tidigt i processen anlita en skicklig advokat för att bygga upp en bra strategi och försvar. Advokaten man anlitar måste ha den tid som uppdraget kräver och inte vara uppbokad på för många klienter på en gång. Empatisk förmåga och att kunna sätta sig in i sin klients situation är också viktigt. Likaså social kompetens eftersom det underlättar kontakten med vittnen, polis, myndigheter och andra. Men det är också viktigt att man känner stort förtroende för sin advokat och gör man inte det ska man byta. Läs vidare om brottmålsadvokater på denna sida: brottmålsadvokathelsingborg.se