Gör det rätt från början

Det kan kännas som man står inför en tuff tid när man behöver hjälp av familjerätten. Så kan det vara, men det behöver inte vara det. Man kan redan när man blir sambo kontakta familjerätten.

Familjerätten hjälper en att reda ut även de mest komplicerade frågorna. Deras område är brett och en vanlig sak är ofta barn. Vad händer med barnen vid en separation? Vem ska ha vårdnaden? Detta kan en familjerätt i Helsingborg eller den kommun du tillhör hjälpa dig med. Det är helt frivilligt att gå till familjerätten, men det är däremot något man bör göra innan man går till domstol. För barnets skull är det alltid bäst om föräldrarna kan komma överens. Det finns tillfällen där den ena föräldern inte är lämplig, och då tar man hänsyn till det.

Var händer med sakerna vid separation?

Även om man inte har barn kan det bli problem med en separation. Alla saker ska delas upp, vem ska ha vad och hur mycket ska man köpa ut den andra för? Familjerätten hjälper helt enkelt till med upplösningen av förhållandet. För många är detta en trygghet att ha gjort redan sen tidigare, så att man är överens om vad som händer och hur man delar på sakerna. Familjerätten har även koll på arvsrätten, de ser till vem som har rätt till vad. Det finns många anledningar till att man kan behöva använda sig av familjerätten. De har även stor kunskap och vet att varenda situation är unik och ska behandlas därefter.