Rätten att förvalta ett arv

Trött på alla meningsskiljaktigheter angående arvsrätt? Vem ärver egentligen den största delen när en människa går bort? Vad händer om det inte finns några släktingar? Vem ärver då?

I Sverige har vi en gammal lag som togs i bruk redan på medeltiden. Den reglerar vem som har rätt till ett arv. Det spelar ingen roll om det finns ett testamente som säger något annat. Vissa personer kan man inte stryka ur sitt testamente. Det gäller till exempel bröstarvingar, de har alltid rätt till en viss del av arvet. Likaså make och maka. Så vid ett dödsfall är det av största vikt att man äger lagliga bevis på att man ingått partnerskap eller giftermål om man ska sitta trygg i boet som det kallas. Trots det kan bröstarvingar ha rätt att kräva viss del av arvet innan den andra maken eller makan avlidit.

Någon att lita på?

Det är inte bara arv och vem som har rätten till det som ska avgöras i en tvist. Det händer mycket inom varje människa som strider för eller emot något. Hur du agerar och reagerar kommer med all säkerhet påverka dig länge. Se till att städa ut gammalt bagage av känslor som kommer upp till ytan och välj att ta hand om det. Det kanske kan befria dig för alltid från gamla olösta problem. Varför inte ta tillfället i akt? Det är ett synnerligen bra tillfälle att låta tårar och smärta släppa taget om dig. Det enda du kan lita på är att du kommer att känna dig befriad. Läs mer om arvsrätt på denna hemsida: arvsrätt.nu