En rättvis delning av allt gemensamt

När en skilsmässa eller separation sker ska allt som finns i boet delas upp. Om det är en längre relation kan det vara en hel snårskog som ska gås igenom innan allt är uppdelat och klart.

I början av en förälskelse kan det vara lätt att tro att du ska vara tillsammans med din partner i hela ditt liv. Men det kan gå snabbt, eller ta många år, innan en skilsmässa eller separation tyvärr sker. Då kan det visa sig att du ångrar att du inte har skrivit avtal på vissa bitar, eller att du inte agerat annorlunda under tiden för er relation. För många har råkat mycket illa ut på grund av ett gemensamt upplägg som i slutänden missgynnar en av parterna.

Viktigt att skriva avtal

Vid en bodelning ska allt gemensamt delas lika. Men det kan finnas olika skäl till att det inte ska vara så. Kanske ägde en av parterna en bostad som båda sedan har bott i. Någon kanske har ärvt en fastighet av sina föräldrar. Ett företag kan finnas, som den ena lagt sin själ i, och så vidare. Om du eller din partner får ett arv eller bär med något värdefullt in i boet kan det vara en god idé att skriva avtal så att det inte ingår i bodelningen, om det värsta en dag skulle hända. Har du och din partner dessutom barn på var sitt håll, före relationen, så är det ännu viktigare med ett avtal. Läs mer om bodelning på denna hemsida: svenskbodelning.se