En vårdnadstvist kan inte alltid undvikas

Enligt lagen är gemensam vårdnad om barn alltid utgångspunkten. Barn har rätt att ha tillgång till båda sina föräldrar. Men ibland uppstår vårdnadstvist.

Barns grundläggande behov är att de behöver skyddas från att fara illa, de behöver trygghet, omsorg och känslomässigt stöd. Ingen förälder är perfekt, men de flesta föräldrar kan komplettera varandra om det skulle finnas brister. Tyvärr finns det problem som är allvarliga och där föräldern ofta saknar insikt om hur konsekvenserna påverkar barnet.

Om en förälder är våldsam och utsätter den andra föräldern för misshandel är ett sådant exempel, samt om föräldern utsätter barnet för fysiska eller psykiska övergrepp. Vidare är missbruk, kriminalitet och psykisk sjukdom också en svår omständighet för barnet att leva i. Föräldrar som krigar med varandra och använder barnet som något slags vapen är en fruktansvärd situation för ett barn att leva i.

Hur kan en förälder påverka en vårdnadstvist?

Det bästa en förälder med problem kan göra för att påverka att en vårdnadstvist ska ta slut är att söka hjälp. Att söka hjälp för exempelvis missbruk eller ta sitt straff och gå i terapi pga aggressionsproblem är ett mycket bra exempel på en förälder som tar sitt ansvar och sätter sitt barn i första rummet.

För att vara en bra förälder och ge barnet en trygg barndom krävs att man mår bra och tar hand om sig själv. Så länge en förälder med problem inte har insikt i sina problem kan en vårdnadstvist inte undvikas.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik