Vad innebär en vårdnadstvist?

Har du någon som helst aning om vad en vårdnadstvist handlar om? Om du inte har det kan du läsa lite här så får du ett hum om vad som sker och varför.

En tvist uppstår om några personer inte kan komma överens. I detta fall när det gäller en vårdnadstvist handlar det om att två föräldrar eller andra vårdnadshavare inte kan komma överens om hur vårdnad, boende och umgänge ska se ut för deras gemensamma barn.

Det är inte helt ovanligt att en tvist om dessa saker uppstår i samband med att man skiljer sig eller separerar. För det mesta vill ju föräldrarna ha rätt att träffa sitt barn så ofta det går. Då delar de ju även på vårdnaden. I vissa fall kan den ena av föräldrarna anse att den andra parten inte är lämplig.

En vårdnadstvist kan inledas genom stämning

För att det ska uppstå en tvist om vårdnad av barn behöver den ena föräldern lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Den har då väckt talan som det heter. En tvist kan också väckas i samband med att det förekommer ett mål som handlar om äktenskapsskillnad.

I tingsrätten försöker man med alla medel att hjälpa de berörda föräldrarna att komma fram till en lösning där man tar största hänsyn till barnet och dess väl och ve. Det är vanligt att mammor vinner tvister i högre grad än pappor. Båda ska dock ha lika stor möjlighet att kunna få vårdnaden. I sista änden är det alltid barnets välmående man går på.

Publicerat den
Kategoriserat som Juridik